Hans Corell Homepage

 

 
Home Biography UN Links Present Engagements Material on UN Website Selected Material 2004 - Rule of Law På svenska Bagpipes/Säckpipa Poetry/Poesi Birds/Fåglar

På svenska

 

 

Visst material på svenska efter mars 2004

 

 

Beträffande tidigare material hänvisas till "Material on UN Website" samt till  Curriculum Vitae och Bibliography under "Biography"

 

 

 

Folkrätt

 

Internationell straffrätt – tankar inför framtiden. Advokaten Nr 8 – 2019

 

Var det lagligt att döda Usama bin Ladin? Advokaten Nr 5 - 2011

 

Bara respekt för folkrätten kan få igång fredsprocessen. Om Mellanöstern i Dagens Nyheter, 12 juni 2010

 

Några ord vid en manifestation för fred mellan Israel och Palestina den 10 januari 2009

 

Anmälan av Ove Brings "Neutralitetens uppgång och fall -- eller den gemensamma säkerhetens historia" Publicerad i: Tidskrift i Sjöväsendet, N:r 4 2008 (p. 307-310)

 

Klimat och rätt. Advokaten Nr 5 - 2008

 

Rättspositivismen i folkrätten i ett praktiskt perspektiv. En kommentar. Publicerad i: Svensk Juristtidning, Vol. 1, 2008: 30-36

 

Vapen formar inte demokrati. Svenska Dagbladet, 12 november 2006   

 

Mot nya horisonter. Anförande hållet vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammanträde den 15 november 2004. Publicerad i: Tidskrift i Sjöväsendet, N:r 4 2004 (p. 398-404)

 

FN, folkrätten och framtiden. Publiderad i: Svensk Juristtidning, Vol. 4, 2004: 333-350

 

 

Förenta nationerna

 

FN måste respekteras – och säkerhetsrådet reformeras. I Nätmagasinet Mänsklig säkerhet den 17 december 2019

 

FN:s säkerhetsråd måste reformeras. Svenska Dagbladet, 28 december 2016

 

Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd förpliktigar. SVT Opinion den 29 juni 2016

 

Förmår FN leva upp till organisationens ändamål? Ett framtidsperspektiv. In: Mångkulturell samverkan – platser och prägel. Ed. Sven Arne Flodell. Stiftelsen Sverige och kristen tro (2012) (p. 152-174)   

 

Till frågan om Libyen och Syrien: FN:s säkerhetsråd måste föregå med gott exempel. Dagens Nyheter, 3 september 2011

 

Till frågan om en humanitär intervention i Libyen. Expressen, 24 februari 2011 

 

FN:s oförmåga drabbar civila. Svenska Dagbladet, 7 januari 2009

 

Reflektioner om FN:s framtid. In: FN Globalt Uppdrag.  Ed. Lars Eriksson, Berith Granath, Birger Halldén. FN-förbundet (2005) (p. 443-447)

 

 

Sverige har särskilt ansvar för att FN blir slagkraftigtDagens Nyheter, 9 September 2005

 

Bushs krig skadade FN.  Svenska Dagbladet, 23 september 2004

 

 

Försvarsfrågan

 

Försvarsallianser – en framtida nödvändighet. Publicerad i: Bevara alliansfriheten Nej till Nato-medlemskap! Red. Anders Björnsson & Sven Hirdman. Lund: Celanders förlag (2014) (p. 123-135)

 

Inlägg i försvarsdebatten: Lätt slå ut Sverige med störningar i sjöfarten. Göteborgs-Posten, 13 januari 2014

 

 

Havsrätt

 

Inlägg i debatten om en ev. gasledning genom svensk ekonomisk zon. Svenska Dagbladet, 21 december 2007

 

Intervjuer

 

Krigsförbrytelser och en hymn för fred – Hans Corell i rättsstatens tjänst. Intervju i Juridikens värld, Norstedts Juridik den 25 mars 2022

 

Jag glömmer aldrig barnens berättelser. Intervju i Global Bar Magazine, 19 februari 2021

 

Weekendintervju i Dagens Industri, 3 april 2008

 

Jusektidningen, 11 maj 2007

 

FN:s eget samvete lämnar byggnadenIntervju i Dagens Nyheter, 28 mars 2004

 

Jusektidningen, 8 mars 2002 

 

 

Nedrustning

 

Konventionen om förbud mot kärnvapen – Juridiska aspekter. Publicerad i LÄKARE MOT KÄRNVAPEN 2018 # 152: 4-5

 

Juridiska aspekter på ett kärnvapenförbud. Publicerad år 2016 av Svenska Läkare mot Kärnvapen i: EN OSÄKER VÄRLD – KÄRNVAPNENS KONSEKVENSER OCH NEDRUSTNINGENS FRAMGÅNGAR, s. 63-76. Direktlänk till artikeln finns här

 

Kan man förbjuda kärnvapen? Publicerad i: DAGS ATT FÖRBJUDA KÄRNVAPNEN! Ett temanummer med fakta och tankar om kärnvapen och nedrustning. LÄKARE MOT KÄRNVAPEN 2010 # 119: 6-9

 

Rättsstaten

 

Kyrkan, havet och rättsstaten. Publicerad i: Fast spridd i många länder. En vänbok om kyrka och utland tillägnad Lennart Sjöström. Red. Olle Kristenson. Artos förlag (2022) (p. 118–136)

 

Rättsstaten – en förutsättning för internationell fred och säkerhet. Denna artikel är publicerad av Kungl. Krigsvetenskapsakademien i juni 2021 i Ideologisk sprängkraft inom EU – ett säkerhetspolitiskt hot? En antologi om värderingsförändringar inom EU, redaktör Björn Körlof. Referensen till artikeln på min hemsida är publicerad med Akademiens tillstånd.  

 

Advokatens roll i arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter. Gästkrönika i Advokaten Nr 9 – 2015

 

Mänskliga rättigheter hotade efter 11 september - Dagens Nyheter, 10 maj 2013

”Rättsstaten – En handledning för politiker”, se nedan

 

Stärkt svensk rättsstat en förebild för världen. Dagens Nyheter, 26 maj 2011

 

Rättsstaten – En handledning för politiker

 

Se också under "Rule of Law"

 

Rättsstaten – En handledning för politiker. Utarbetad under överinseende av Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt vid Lunds universitet och Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL)

 

Tal vid särskilda tillfällen

 

Situationen i Ukraina i ett folkrättsligt perspektiv. Föreläsning vid Karlstads universitet den 20 januari 2023

 

Erfarenheter från mitt arbete som rättschef i Förenta nationerna 1994–2004.  Anförande inför Uppsala FN-förening på FN-dagen den 24 oktober 2020

 

Advokatens roll i arbetet för rättsstaten och mänskliga rättigheter. Anförande inför Sveriges Advokatsamfund vid Advokatdagarna den 5-6 november 2015

 

Veterankonsert i Berwaldhallen den 29 maj 2014. Introduktion till Generalsekreterare Kofi Annans bön om fred

 

Kvinnor i demokratiprocesser. Högtidlighållande av Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2012

 

Rättsstaten, mänskliga rättigheter, demokrati – förutsättningar för internationell fred och säkerhet. Högtidlighållande av FN-dagen den 24 oktober 2009

 

Högtidstal vid Lundajuristernas Dag i Allhelgonakyrkan i Lund den 14 juni 2008

 

Lagen och sanningen – Reflektioner kring kravet på FN:s trovärdighet. Högtidlighållande av FN-dagen den 24 oktober 2006

 

Fredens möjligheter i vår tid: En blick framåt – och en återblick. Tal vid öppnandet av Fredsmuseum på Uppsala slott den 16 december 2005

 

Reflektioner kring Dag Hammarskjölds tankar om den internationelle tjänstemannen.  Anförande vid en ceremoni i Helsingfors den 4 april 2005 för att hedra 100-årsminnet av Dag Hammarskjölds födelse

 

FN och arbetet för de mänskliga rättigheterna. Högtidlighållande av FN-dagen den 24 oktober 2004